ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภาพกิจกรรม ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่