ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก Nong Lam University, Ho Chi Minh City University of Technology และ Saigon Technology University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก Nong Lam University, Ho Chi Minh City University of Technology และ Saigon Technology University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม