ให้การต้อนรับ Asst.Prof.Dr.Regine Schönlechner จาก University of Natural Resources and Life Sciences, Austriaภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ Asst.Prof.Dr.Regine Schönlechner จาก University of Natural Resources and Life Sciences, Austria