ร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ภาพกิจกรรม ร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์