คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysiaภาพกิจกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia