พิธีรับมอบรับทุนการศึกษา จากบริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัดภาพกิจกรรม พิธีรับมอบรับทุนการศึกษา จากบริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด