พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559ภาพกิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559