ประชุมสรุปผลการจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม ประชุมสรุปผลการจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่