งานเลี้ยงน้ำชาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ภาพกิจกรรม งานเลี้ยงน้ำชาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖