ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการภาพกิจกรรม ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ