ให้การต้อนรับ Professor Dr. Lynn Riddell รองคณบดีจาก Faculty of Health, Deakin University ประเทศออสเตรเลียภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ Professor Dr. Lynn Riddell รองคณบดีจาก Faculty of Health, Deakin University ประเทศออสเตรเลีย