ร่วมพิธีทำบุญสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 49 ปี Faculty of Education’s 49th Anniversary Celebration : Suksa’s Success Storiesภาพกิจกรรม ร่วมพิธีทำบุญสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 49 ปี Faculty of Education’s 49th Anniversary Celebration : Suksa’s Success Stories