คณบดีเดินทางไปเข้าร่วมงาน IFT17 The Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting and Food Expo. และมีกำหนดเยือน Louisiana State University, Agricultural Center in Baton Rouge, Louisiana (LSU AgCenter) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา.ภาพกิจกรรม คณบดีเดินทางไปเข้าร่วมงาน IFT17 The Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting and Food Expo. และมีกำหนดเยือน Louisiana State University, Agricultural Center in Baton Rouge, Louisiana (LSU AgCenter) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา.