กิจกรรม "ดอยสวยด้วยพฤกษา"ภาพกิจกรรม กิจกรรม "ดอยสวยด้วยพฤกษา"