มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Danang, Vietnamภาพกิจกรรม มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Danang, Vietnam