ดูงานประจำปี 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลภาพกิจกรรม ดูงานประจำปี 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล