พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2557ภาพกิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2557