ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8