ประชุมหารือภายใต้โครงการ Food Innopolis และ หารือร่วมกับ True Lab ในการดำเนินกิจกรรม เสริมเทคนิคการสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ภาพกิจกรรม ประชุมหารือภายใต้โครงการ Food Innopolis และ หารือร่วมกับ True Lab ในการดำเนินกิจกรรม เสริมเทคนิคการสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์