อาจารย์ อก.มช.คว้ารางวัล เหรียญทองแดงภาพกิจกรรม อาจารย์ อก.มช.คว้ารางวัล เหรียญทองแดง