ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากศูนย์สัตวแพทยศาสตร์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก, University of Minnesota และบริษัทคาร์กิลล์ภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากศูนย์สัตวแพทยศาสตร์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก, University of Minnesota และบริษัทคาร์กิลล์