งานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “๕๐ ปี เส้นทางสู่อุตสาหกรรมเกษตร มช.”ภาพกิจกรรม งานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “๕๐ ปี เส้นทางสู่อุตสาหกรรมเกษตร มช.”