ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้สดเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ผ่านธุรกิจ e-commerceภาพกิจกรรม ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้สดเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ผ่านธุรกิจ e-commerce