นักศึกษาระดับปริญญาเอก คว้ารางวัล Outstanding Poster Presentationภาพกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาเอก คว้ารางวัล Outstanding Poster Presentation