ร่วมพิธีเปิดงานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ และรับโล่ขอบคุณภาพกิจกรรม ร่วมพิธีเปิดงานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ และรับโล่ขอบคุณ