คณบดีร่วมพิธีเปิด งานวิ่งการกุศล CMU-Chiang Mai Marathon 2018ภาพกิจกรรม คณบดีร่วมพิธีเปิด งานวิ่งการกุศล CMU-Chiang Mai Marathon 2018