ร่วมพิธีเปิดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีเปิดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24