นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลในการประกวดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2017ภาพกิจกรรม นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลในการประกวดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2017