นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลในการประกวดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2017



ภาพกิจกรรม นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลในการประกวดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2017