ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก College of Agriculture, University of Philippines Los Banosภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก College of Agriculture, University of Philippines Los Banos