นักศึกษาระดับปริญญาโท คว้ารางวัลชมเชย การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทภาพกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาโท คว้ารางวัลชมเชย การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท