ร่วมพิธีเปิดและนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีเปิดและนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”