การส่งมอบเครื่องดื่มเกลือแร่ แก่อาสาสมัครดับไฟป่าภาพกิจกรรม การส่งมอบเครื่องดื่มเกลือแร่ แก่อาสาสมัครดับไฟป่า