คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานประจำโครงการ “การพัฒนาร้านอาหารนำร่องต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารสุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ภายใต้โครงการ Food Safety CMU 2018ภาพกิจกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานประจำโครงการ “การพัฒนาร้านอาหารนำร่องต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารสุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ภายใต้โครงการ Food Safety CMU 2018