อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติคังวอนเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติคังวอนเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร