คณบดีได้รับเชิญไปเป็น Guest Speaker ในงาน "2018 KU-UA Joint International Symposium." ณ สาธารณรัฐเกาหลีภาพกิจกรรม คณบดีได้รับเชิญไปเป็น Guest Speaker ในงาน "2018 KU-UA Joint International Symposium." ณ สาธารณรัฐเกาหลี