ร่วมพิธีทำบุญและเปิดนิทรรศการ Open House ในโอกาสครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการภาพกิจกรรม ร่วมพิธีทำบุญและเปิดนิทรรศการ Open House ในโอกาสครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ