การประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศภาพกิจกรรม การประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ