ร่วมพิธีทำบุญและถวายผ้าป่าสามัคคี ในโอกาสครบรอบ 36 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาพกิจกรรม ร่วมพิธีทำบุญและถวายผ้าป่าสามัคคี ในโอกาสครบรอบ 36 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ