โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561ภาพกิจกรรม โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561