พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ ประจำปี 2561ภาพกิจกรรม พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ ประจำปี 2561