งานพิธีแสดงความยินดีและงานเลี้ยงน้ำชาแก่คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม งานพิธีแสดงความยินดีและงานเลี้ยงน้ำชาแก่คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร