โครงการ Pre-college ประจำปีการศึกษา 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม โครงการ Pre-college ประจำปีการศึกษา 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร