นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura) 2018 ณ Kobe University, Japanภาพกิจกรรม นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura) 2018 ณ Kobe University, Japan