อธิการบดีมหาวิทยาลัยยาดานาบอน เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยยาดานาบอน เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร