ต้อนรับอาคันตุกะจาก GIEC CAS, Chinaภาพกิจกรรม ต้อนรับอาคันตุกะจาก GIEC CAS, China