ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่