ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีภาพกิจกรรม ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี