ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Che Abdullah ผู้บริหารจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA) , Malaysia และคณะภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Che Abdullah ผู้บริหารจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA) , Malaysia และคณะ