ให้การต้อนรับนักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน ภายใต้โครงการ ”ลูกช้างทัวร์”ภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับนักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน ภายใต้โครงการ ”ลูกช้างทัวร์”