กิจกรรมมอบใบประกาศนีบัตร ร่วมกับเทศบาลสุเทพและแม่เหียะภาพกิจกรรม กิจกรรมมอบใบประกาศนีบัตร ร่วมกับเทศบาลสุเทพและแม่เหียะ